LV / EN

Sākums Metodes Resursi Par mums Atsauksmes Kontakti

Kā intelekts ir saistīts ar personību?

Publicēts: 14.08.2023

Ir publicēts jauns liela apmēra pētījums par saistību starp personības iezīmēm un kognitīvajām spējām (intelektu). Pētījumā ir konstatēta zināma sakarība – spējas noteiktos uzdevumos ir saistītas ar tādām vai citām personības iezīmēm. Pētījums ir veidots kā metaanalīze, un tajā ir ietverti vairāk nekā 1300 dažādi pētījumi, kuros kopumā ir piedalījušies vairāk nekā 2 miljoni cilvēku. Šāda apmēra pētījums ļauj izdarīt secinājumus pat par nelielām sakarībām.

Piemēram, augstas matemātiskās spējas mēdz būt saistītas ar atvērtību jaunām idejām, taču vienlaikus ar zemāku pieklājības līmeni. Tāpat aktivitāte (augsts enerģijas līmenis, entuziasms, gatavība uzņemties pienākumus un sadalīt uzmanību) bija vsai cieši saistīta ar vairākām intelekta izpausmēm, piemēram, labāku atmiņu un informācijas apstrādes ātrumu, kā arī uzmanības pārslēgšanu. Pētījums neļauj spriest par sakarības virzienu, proti, vai augsta aktivitāte uztrenē intelektuālās spējas, vai arī augstas spējas mudina personu kļūt aktīvākai, un visdrīzāk zināmā mērā spēkā ir abas izpausmes – intelektuālās spējas, tāpat kā fiziskās, ir jātrenē, savukārt personība laika gaitā mainās un pielāgojas indivīda sociālajai lomai, kas savukārt izriet no individuālajiem sasniegumiem tostarp profesionālajā jomā.

Interesanti, ka augstāka līdzjūtība ir saistīta ar labāk attīstītām kognitīvajām spējām, savukārt pieklājība drīzāk ir negatīvi saistīta. Lai arī šai sakarība ir iespējami dažādi skaidrojumi, tomēr viens no skaidrojumiem ir, ka cilvēki ar labākām intelektuālajām spējām biežāk ir atzīti speciālisti vai vadītāji (augstāka statusa personas), bet no augstāka statusa personām pieklājība tik ļoti netiek sagaidīta, drīzāk precīza un izlēmīga rīcība.

Pētījumā ir daudz interesantu secinājumu, un jādomā, ka tā rezultātus psihologi studēs vēl ilgāku laiku. Sīkāka informācija ir pieejama pašā pētījumā: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2212794120  

Vecāki ieraksti...

© CreaTest, 2014